PROTECTIA INFORMATIILOR CU CARACTER PERSONAL             CARTEC TRADE a lansat site-ul ''www.cartec.ro'' pentru a facilita informarea rapidă și corectă a tuturor Clienților și/sau persoanelor interesate. Vizionarea și/sau utilizarea site-ului „citroen.ro” este de către orice persoană este reglementată prezentele Condițiile de Utilizare, precum și de cadrul legislativ aplicabil în domeniu.

 

Prin accesarea, vizionarea și utilizarea prezentului site acceptați, implicit și necondiționat, prezentele Condițiile de Utilizare.

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având un cu scop informativ și sunt adresate în principal Clienților CITROËN, precum și altor persoane interesate. CARTEC TRADE nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea acestora dar va depune toate diligențele necesare pentru ca datele conținute de acest site să fie cât mai corecte și mai actuale.

 

Accesarea site-ului „citroen.ro”, precum și a serviciilor oferite de acesta se face pe propria răspundere a Utilizatorului. Serviciile oferite de sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile".

 

Prezentele Condiții reglementează următoarele aspecte:

I.          Dreptul de proprietate

II.        Produse, servicii și prețuri

III.       Date personale

IV.       Protecția altor informații comunicate

V.        Cookie

VI.       Limitarea răspunderii

VII.      Administrarea și actualizarea site-ului

VIII.    Lege aplicabilă

IX.       Probleme, întrebări și sugestii

 

I.         Dreptul de proprietate

 

CARTEC TRADE este proprietarul acestui site, inclusiv a imaginilor, secvențelor sonore cu sau fără animație, fotografiilor, textelor, sloganurilor, desenelor integrate în acesta.

 

Numele CITROEN, logo-ul (sigla) CITROËN, numele autovehiculelor, precum si produsele si serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către Grupul CITROËN.
Aplicarea, imitarea, reproducerea și utilizarea  acestora, parțial sau total, fără autorizarea prealabilă scrisă din partea CARTEC TARDE, constituie un delict care se pedepsește conform legilor in vigoare.

 

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) aparțin CARTEC TARDE, fiind proprietatea acestuia.

 

Programul, inclusiv toate părțile sale componente, precum date și poze, este protejat conform drepturilor de autor iar utilizarea acestuia fără acordul prealabil al CARTEC TRADE se pedepsește conform legii.

 

Reproducerea parțială sau totală, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ului „cartec.ro” sunt autorizate cu condiția ca acestea sa fie destinate folosinței strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel încât sa se conformeze legislației în vigoare referitoare  la proprietatea intelectuala.

 

Cererile de utilizare a conținutului site-ului in orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris adresa indicată la pagina „Contact” a site-ului.

 

II.        Produse, servicii și prețuri

 

Site-ul „cartec.ro” are ca scop prezentarea și promovarea gamei de produse și de servicii CITROEN distribuite in România.

 

Informațiile asupra modelelor, caracteristicilor tehnice, dotărilor standard sau opționale, precum și asupra prețurilor acestora au un caracter informativ, CITROËN Romania rezervându-și dreptul de a le putea modifica în funcție de strategia financiară a Grupului CITROËN.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă necondiționat că orice informație existentă pe site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă de produse sau de servicii venind din partea CITROËN

 

Caracteristicile autovehiculelor noi prezentate pe site-ul „cartec.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

 

CITROËN își rezerva dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate, la dotările standard sau opționale, precum și la preturile acestora, în orice moment, fără nici o formalitate prealabilă.

 

 

III.      Date personale

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CARTEC TRADE SRL, persoană juridică română, înregistrată în registrul Comerțului sub nr. J03/879/2004, CIF: 16436830, Atribut fiscal RO, cu sediul social la BN65B, Km. 2, Nr. 18 Com Bradu, Sat Geamana, Jud. Arges,  inregistrata la ANSPDCP cu numarul 15418, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile pe care CARTEC TRADE le colectează diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil sa utilizați site-ul fără a fi nevoie sa ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil sa va fie cerute informații personale ca: numele, adresa de e-mail, adresa fizica, numere de telefon. Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștința de cauză transmiterea lor către noi. În fiecare pagină unde vă cerem aceste informații exista un link (o legătura) către acest document pentru a-l putea consulta ori de cate ori este cazul.

 

Nu sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dvs. și pentru a vă furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite de noi. De asemenea, CITROËN Romania sau Automobiles CITROËN SAS - Franța vor putea folosi datele personale pentru evidența clienților, pentru realizarea de statistici proprii, pentru sondaje de produs și pentru marketing.

 

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către CARTEC TRADE, CITROËN Romania și de către Automobiles CITROËN SAS - Franța și nu pot fi vândute sau puse la dispoziția unor terțe persoane fără informarea și acceptul dvs. prealabil. În funcție de datele pe care le furnizați veți fi contactați la telefon, prin poștă sau prin e-mail.

 

            Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

 

În fiecare pagină unde vă cerem informații personale va exista și un link (o legătura) care vă va întreba dacă: 

 

„Doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de CARTEC TRADE sau CITROËN Romania?              

 

            DA  http://www.citroen.ro/images/pages/checkbox.jpg                                                           NU http://www.citroen.ro/images/pages/checkbox.jpg".

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziție (art.15), de a vă adresa justiției (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa indicată la secțiunea „contact" a prezentului site.

 

Transmiterea datelor personale unor autorități sau instituții de stat se va face numai în cazul în care suntem obligați la aceasta conform legislației române în vigoare. Personalul CARTEC TRADE, precum și Importatorul si Automobiles CITROËN SAS - Franța sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs..

 

            Datele dumneavoastră vor fi transferate în Franța, Asociatului Unic Automobiles CITROËN SAS, în vederea: efectuării reclamei, marketingului și publicității, furnizării de bunuri și servicii.

 

            Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

 

CARTEC TRADE a demarat procedura de notificare a acestui tip de prelucrare Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal(A.N.S.P.D.C.P).

 

V.        Protecția altor informații comunicate

 

Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se referă la observațiile, criticile, sugestiile, preferințele, interesele și/sau pasiunile dumneavoastră pot fi utilizate fără restricții de către CARTEC TRADE exclusiv pentru îmbunătățirea atât a produselor cât și a serviciilor oferite.

 

De asemenea, este posibil sa obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru, CARTEC TRADE neasumându-și obligația de a respecta confidențialitatea acestora.

 

VI.       Cookie

 

CARTEC TRADE utilizează așa-numita tehnologie  "Cookie"  care permite ca, în timpul vizionării site-ului nostru, să înregistrăm/stocăm anumite informații pe computerul dumneavoastră.

 

„Cookie” sunt date pe care un sit web le transferă pe hard-disk-ul computerului dvs. în scopul de a le stoca, majoritatea browsere-lor fiind setate să le accepte automat. Cookie sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe situri, inclusiv de site-ul nostru, ușurând accesul utilizatorului.

 

Oricare utilizator are posibilitatea de a ne vizita website-ul și fără a permite utilizarea fișierelor Cookie. Pentru a bloca salvarea fișierelor Cookie pe hard disk-ul dvs. va trebui să setați browser-ul cu opțiunea « nu accepta nici un cookie ». Pentru detalii suplimentare referitoare la acest aspect, vă rugăm să consultați instrucțiunile browser-ului dumneavoastră, sau fișerul de Help.

 

Utilizând Cookie, CARTEC TRADE va putea să colecteze, în mod automat, o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit site-ul și cum putem să ne îmbunătățim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesați situl, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit si timpul petrecut in sit. De asemenea, CARTEC TRADE va putea să înregistra informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data si ora consultării, etc) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

 

Vă rugăm să rețineți că fișierele Cookie salvate pe hard disk-ul dvs. pot fi șterse în orice moment.

 

VII.           Limitarea răspunderii

 

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, CARTEC TRADE sau Grupul PSA nu vor putea fi ținuți responsabili pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dvs.) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

 

CARTEC TRADE nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. CARTEC TRADE va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si încrederea in Site si va încerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

 

Utilizatorii Site-ului înțeleg si accepta ca furnizarea serviciilor site-ului „cartec.ro” poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum si ca serviciile site-ului cartec.ro sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile" .

 

În mod expres, Utilizatorii site-ului înțeleg și acceptă că CARTEC TRADE este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului „cartec.ro” și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta sau de celelalte site-uri oficiale ale Grupului PSA.

 

Pentru caz de forța majoră, CARTEC TRADE și/sau angajații ori reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al CARTEC TRADE, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

Acest site conține legături (link-uri) către site-uri externe, care nu se află sub controlul și responsabilitatea CITROËN Romania sau a Grupului PSA. De aceea nu suntem responsabili sub nici o formă pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri.

 

 

 

VIII.        Modificarea și actualizarea site-ului

 

CARTEC TRADE își rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod accesul la site, conținutul acestuia, precum și conținutul prezentelor Condiții, integral și/sau parțial, fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate față de Utilizatori și fără ca modificările sa presupună responsabilitatea  CARTEC TRADE, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

 

Orice modificare este considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului, prin simpla accesare și/sau utilizare a acestuia sau accesarea oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării.

 

CARTEC TRADE vă recomandă sa vizitați această pagină periodic pentru a citi "Condițiile de Utilizare" deoarece acest document vă obligă legal. Accesarea și/sau utilizarea în continuare site-ului „cartec.ro” sau a serviciilor oferite de către acesta reprezintă acceptarea necondiționată a modificărilor aduse prezentului document.

 

IX.              Lege aplicabilă

 

Difuzarea informațiilor prezentate în această pagină este în conformitate cu legislația română în vigoare.

 

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor site-ului si ale CARTEC TRADE, prevăzute în prezentele Condiții de Utilizare, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea sunt guvernate și vor fi interpretate în conformitate cu legea romana în vigoare.

 

Orice litigiu născut din sau în legătura cu interpretarea și/sau aplicarea prezentelor Condiții va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul unui litigiu, acesta va fi soluționat de către Instanța judecătorească competentă.

 

X.        Probleme, întrebări și sugestii

 

Vă rugăm să ne comunicați orice problemă, întrebare și/sau sugestie privind accesul și/sau utilizarea site-lui nostru pe coordonatele indicate la secțiunea  „Contact” a site-ului nostru.

 

CARTEC TRADE își rezervă dreptul de a răspunde selectiv la mesajele dumneavoastră, în funcție de natura, complexitatea, gravitatea și urgența aspectelor semnalate.